Безадресното разпространение – хитрата реклама, която влиза директно в домовете

Безадресната пощенска реклама или разпространението по пощенски кутии е първата и най-силна медиа, достигаща до милиони домакинства. Никоя друга медиа, нито дори телевизията, не успява да влезе така масово директно в домовете на хората.

Безадресната поща е полезна за потребителите –  тя дава пълна представа за промоциите към момента и подпомага избора при покупка. Безадресното разпространение подтиква, дава конкретния стимул на потребителя да посети физически търговски обект или виртуално електронен магазин или сайт.

Освен факторът полезност потребителите твърдят, че с удоволствие четат и проследяват повечето рекламни брошури.

В много от случаите клиентите правят спонтанни покупки именно след получаване на рекламна брошура в пощенската си кутия.

Качествено извършената услуга ви гарантира проследяемост на кампанията и възвръщаемост на инвестицията. Най-важните параметри за успешна кампания са:

  • Правилно определяне на района – основан на географски принцип, тиражът трябва да се оптимизира така, че да достигне до клиенти, които с по-голяма вероятност ще откликнат;
  • Офертата – ако офертата не е интересна за потребителя, средствата са похарчени напразно; успеваемостта на една кампания зависи  от това дали едно предложение е атрактивно или не;
  • Периодът на разпространение – изберете период, подходящ за вашия продукт или услуга. Ако например продавате строителни материали, най-подходящият сезон е този на ремонтите. Преди празници потребителите са по-склонни да харчат, затова можете да засилите кампаниите си именно тогава;
  • Едни от най-важните параметри са дизайнът и форматът на рекламния материал. Потребителите в големите градове ежедневно получават средно по 3-4 листовки в пощенските си кутии. Направете така, че да се отличите. Възможно е вашият рекламен материал да бъде пренебрегнат ако снимките ви не са атрактивни, информацията не е поднесена правилно или печатът не е качествен;
  • Винаги искайте отчет както по време на разпространението, така и след кампанията. По този начин ще имате възможност да правите проверки на терен;
  • Информирайте се подробно за начина на работа на фирмата, която ще проведе кампанията. Така ще избегнете разминаване в очакванията си за канала;
  • Винаги отчитайте резултатите от кампаниите, за да оптимизирате разходите си и да постигнете по-добра възвръщаемост на инвестициите!