Дизайн, печат, продуктова фотография

Description

Разпространение на рекламни листовки. Планиране, райониране, логистика, контрол, отчетност.

  • Дизайн, Печатни материали