Дизайн, печат, продуктова фотография

Description

Дизайн на брошури, продуктова фотография и офсетов печат.

Проект: Интегрирана кампания с персонализиран маркетинг, платени публикации и безадресна поща в райони, подбрани на социално-демографски принцип.

Разработване на цялостна корпоративна визия и послания към основните целеви групи.

  • Дизайн
  • Signo